Vai trò tương lai của Giám đốc tài chính CFO: Từ người điều khiển con số thành ngươi điều khiển giá trị

Chia sẻ ngay

Tương lai của Giám đốc tài chính CFO: Từ người điều khiển con số thành ngươi điều khiển giá trị - ảnh 1

Trong bối cảnh kinh doanh có nhịp độ nhanh ngày nay, vai trò giám đốc tài chính (CFO) của một công ty là yếu tố không thể thiếu trong các hoạt động hơn bao giờ hết. Trên thực tế, khoảng 41% CFO dành phần lớn thời gian của họ cho các hoạt động liên quan đến phi tài chính, thúc đẩy các quyết định dựa trên dữ liệu trong toàn doanh nghiệp.

Vấn đề duy nhất? Các nhà lãnh đạo bên ngoài lĩnh vực tài chính vẫn coi các CFO đóng góp nhiều giá trị nhất trong các lĩnh vực tài chính truyền thống, chẳng hạn như kế toán và kiểm soát.

Vai trò ngày càng mở rộng của CFO

Theo truyền thống, CFO tập trung vào báo cáo tài chính và các vấn đề như tuân thủ, tài khoản và thuế. Tuy nhiên, phạm vi nhiệm vụ của CFO đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Nhờ những tiến bộ công nghệ, các CFO hiện có thể truy cập vào lượng lớn dữ liệu về hiệu quả hoạt động và tài chính của tổ chức họ.

Được trang bị dữ liệu, các giám đốc tài chính có thể giúp dự đoán những khó khăn, dự báo hiệu suất và đưa ra quyết định sáng suốt giữa các bộ phận. Trong một cuộc khảo sát toàn cầu, McKinsey đã hỏi các nhà lãnh đạo tài chính về phạm vi trách nhiệm của họ. Trong số các giám đốc tài chính cho biết họ dành phần lớn thời gian cho các nhiệm vụ phi tài chính, đây là nơi họ tập trung chú ý:

Hoạt động của CFO

Lãnh đạo chiến lược 46%
Chuyển đổi tổ chức 45%
Quản lý hiệu suất 35%
Phân bổ vốn 24%
Dữ liệu lớn và phân tích 20%
Khả năng tài chính 18%
Xu hướng công nghệ 5%
Khác (ví dụ: quản lý rủi ro) 5%
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác vẫn còn mù mờ về vai trò rộng lớn hơn này.

Các quan điểm khác nhau

Mặc dù mô tả công việc của CFO đã phát triển đáng kể, nhưng nhận thức bên ngoài về nó thì không. Trong một cuộc khảo sát đối với cả các giám đốc tài chính và các nhà lãnh đạo phi tài chính, có sự khác biệt rõ ràng về quan điểm về nơi mà các nhà lãnh đạo tài chính tạo ra nhiều giá trị nhất:

Các lĩnh vực mà CFO đã tạo ra giá trị tài chính cao nhất  % CFO đồng ý  % những người khác đồng ý
Quản lý hiệu suất 39% 19%
Lãnh đạo chiến lược 39% 25%
Vai trò tài chính truyền thống 33% 47%
Chuyển đổi tổ chức 33% 21%
Khả năng tài chính 30% 15%
Vai trò tài chính đặc biệt 30% 27%
Quản lý chi phí và năng suất 26% 42%
Hỗ trợ các khả năng kỹ thuật số và phân tích nâng cao 15% 10%
Mua bán và sáp nhập 14% 23%
Phân bổ vốn 10% 10%
Định giá sản phẩm hoặc dịch vụ 10% 8%
Quản lý các hoạt động đầu tư 3% 3%

CFO nhận thấy những đóng góp lớn nhất của họ trong các lĩnh vực quản lý hiệu suất và lãnh đạo chiến lược, trong khi những người khác vẫn coi giá trị của CFO chủ yếu bắt nguồn từ tài chính truyền thống và quản lý chi phí / năng suất.

Làm cách nào để các CFO thể hiện trách nhiệm ngày càng cao của họ đối với các nhà lãnh đạo bên ngoài lĩnh vực tài chính?

Xem thêm: Chức năng giám đốc tài chính CFO

Thu hẹp khoảng cách

Theo McKinsey, các CFO có thể thể hiện vai trò mở rộng của mình theo ba cách chính:

1. Tích cực để biến đổi nhiều vai trò mới

Trong khi các giám đốc tài chính đã đóng một vai trò trong việc chuyển đổi, các nhà lãnh đạo phi tài chính ít có khả năng coi họ là những người có đóng góp chiến lược. Các giám đốc tài chính cũng có xu hướng bắt đầu chuyển đổi nhiều nhất chỉ trong chức năng tài chính.

Để thay đổi nhận thức, các CFO có thể dẫn dắt các chuyển đổi trong toàn doanh nghiệp và truyền đạt giá trị chiến lược của họ thông qua các hoạt động như thiết lập mục tiêu cấp cao.

2. Dẫn dắt tổ chức theo hướng số hóa và tự động hóa

Rất ít tổ chức đã khởi xướng sự thay đổi một cách đáng kể, chỉ với ⅓ người được hỏi tài chính cho biết công ty của họ đã số hóa hoặc tự động hóa hơn 25% công việc của họ trong năm ngoái.

3. Phát triển năng lực trong toàn tổ chức

Các giám đốc tài chính đã bắt đầu tăng giá trị của họ thông qua việc xây dựng nhân tài, nhưng vẫn còn một lượng lớn để phát triển hơn nữa.

Ví dụ: CFO có thể xây dựng năng lực trong quá trình chuyển đổi, dạy các chủ đề tài chính cho các nhà lãnh đạo phi tài chính và phát triển tài năng hàng đầu trong toàn tổ chức.

Thông qua các chiến lược khác nhau này, các CFO có thể thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết giữa các bộ phận — và thành công trong các vai trò rộng lớn hơn của họ.

Theo clevercfo.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *