PHÂN BIỆT GIỮA CFO VÀ CONTROLLER (KIỂM SOÁT VIÊN)?

Chia sẻ ngay

Phân biệt giữa Giám đốc tài chính (CFO) và Kiểm soát viên (Controller) - ảnh 1

Kiểm soát viên (Controller) xem xét các hoạt động trong quá khứ của một doanh nghiệp.
Trong khi đó, Giám đốc tài chính (CFO) nhìn về các hoạt động trong tương lai.

Cụ thể, kiểm soát viên chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời và chính xác về tình hình hoạt động tài chính của công ty, bao gồm các bút toán & đối chiếu kế toán. Tuy nhiên, CFO suy nghĩ một cách chiến lược về cách định vị tài chính của công ty khi nó phát triển trong tương lai, bao gồm cả cách khắc phục những thách thức tiềm ẩn sắp tới.

Tùy thuộc vào quy mô của công ty, một kiểm soát viên sẽ thực hiện tất cả các chức năng kế toán bao gồm các khoản phải trả, các khoản phải thu, đối chiếu ngân hàng và báo cáo tài chính hoặc họ sẽ giám sát và quản lý các cá nhân thực hiện các chức năng này. Dù bằng cách nào, họ là bộ điều khiển chịu trách nhiệm cuối cùng cho các tác vụ này. Một kiểm soát viên cũng sẽ cung cấp thông tin được yêu cầu để khai thuế, tuân theo các quy tắc chi phối và điều chỉnh các hoạt động kế toán kinh doanh và lý tưởng nhất là phát hiện ra bất kỳ mâu thuẫn nào với kế toán.

Xem thêm: Giám đốc tài chính (CFO) tương lai: Tập trung vào vai trò chiến lược

Mặt khác, CFO mang tính chiến lược nhiều hơn. Giám đốc tài chính phải có khả năng tính toán khả năng mở rộng, hiểu biết thấu đáo về hoạt động kinh doanh và cách tài chính liên quan, nắm chắc về quản lý tiền mặt, đồng thời có thể xác định vô số rủi ro và cách giảm thiểu chúng một cách hiệu quả. CFO đóng một vai trò quan trọng trong việc tư vấn và đưa ra các quyết định có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, hiệu suất và sự phát triển của một công ty. Nếu một công ty có cả kiểm soát viên và giám đốc tài chính, kiểm soát viên sẽ báo cáo thông qua giám đốc tài chính.

Kiểm soát viên có thể có hoặc không có các kỹ năng chiến lược và sự nhạy bén trong kinh doanh cần thiết để trở thành CFO. Hai chức năng thực sự đòi hỏi các năng khiếu khác nhau. Nói cách khác, điều gì tạo nên một kiểm soát viên thành công có thể không nhất thiết tạo nên một giám đốc tài chính thành công; điều đó có nghĩa là thông thường, việc chuyển đổi từ kiểm soát viên sang giám đốc tài chính có thể không hiệu quả. Mức độ mà kiểm soát viên có thể đưa ra các dự báo trong tương lai và đưa ra kế hoạch chiến lược và tư vấn phần lớn phụ thuộc vào bộ kỹ năng cá nhân của họ.

Theo clevercfo.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *