CFOs và ESG

Hầu hết CFOs xem xét việc Đầu tư ESG là vô cùng quan trọng

Hầu hết các Giám đốc Tài chính (CFOs) đều coi đầu tư vào các mục tiêu Môi trường, Xã hội và Quản lý doanh nghiệp (ESG) là không thể thiếu. BDO phát hiện rằng gần 80% CFO được khảo sát dự định duy trì hoặc tăng cường đầu tư ESG của họ, ngay cả khi điều kiện kinh tế tổng thể trở nên khó khăn hơn.